Wärtsilä Oyj Abp

Myös Wärtsilä-konsernin edustajat haluavat kannustaa sinua opiskelemaan kiinaa. Lue alta, mitä he ajattelevat kiinan opiskelusta ja sen merkityksestä:

On tärkeää ymmärtää ja osata maan kieltä, mutta ainakin yhtä tärkeää on ymmärtää ja tietyllä tasolla hyväksyä maan kulttuuri, tavat ja traditiot. Kielenopiskeluun tulisi aina sisällyttää ajatus siitä, mikä on oikea tapa kommunikoida juuri kiinalaisten kanssa. Puhutulla kiinan kielellä ei pitkälle pääse, mikäli ei tiedä miten kommunikoida kokonaisvaltaisesti, siis myös käytöksen ja kehonkielen kautta.

Antti Palonheimo
Director, Regional Supply Management
WÄRTSILÄ CHINA

****
Kiinan kielen opiskelumahdollisuuksien lisääminen Suomessa on tärkeää. Siitä saa perustiedot kiinan kieleen, jonka merkitys tulee tulevaisuudessa olemaan valtavan suuri. Lisäksi Kiinassa käyminen turistina tai työn puolesta helpottuu, kun osaa kielen perusteet: useimmat kiinalaiset eivät puhu englantia. Kielen kautta oppii myös tuntemaan Kiinan kulttuuria ja historiaa.

Esa Kivineva
Chief Information Officer
WÄRTSILÄ CORPORATION

***
Jos aikoo tehdä pitkäjänteistä, luottamukseen perustuvaa bisnestä kiinalaisten kanssa, niin meidän täytyy osata kommunikoida heidän kielellään. Pitää muistaa, että englannin kieli ei merkitse juuri mitään Kiinassa, koska harva siellä puhuu englantia, varsinkin jos liikkuu maaseudulla. Nykyään Wärtsilän Kiinan organisaatio toimii sillanrakentajana ja mahdollistaa kommunikaation, mutta ehdottomasti parasta on, jos itse puhuu kiinaa.

Tom Karppinen
Category Manager, Automation & Power Distribution
WÄRTSILÄ FINLAND OY