OPS-työryhmän matka Pariisiin 8.–9.4.2013

Yanzun opetussuunnitelmatyöryhmä matkusti huhtikuussa 2013 Pariisiin tutustumaan kiinan kielen opetukseen Ranskassa. Professori Joël Bellassen toimi vierailun isäntänä.
言祖项目所属的教学大纲编写小组于2013年4月前往巴黎考察法国的汉语教学情况。白乐桑先生接待了小组成员。

Ranskassa kiinaa on opetettu lukoissa jo vuodesta 1958 ja tänä päivänä Kiinaa opetetaan yhteensä 600 yläkoulussa ja lukiossa sekä 25 alakoulussa. Kiinan opiskelijoita on jo 33 500 ja opetajia on yli 500. Bellassen kertoi työryhmälle kiinan kielen oppimateriaaleista, opetussuunnitelman sisällöistä, opettajien kelpoisuusvaatimuksista sekä kiinan kielestä ylioppilaskokeessa. Bellassen toivoo, että eruooppalaista yhteistyötä kiinan kielen opetuksen kehittämisessä tiivistetään.
法国的高中汉语教学始于1958年,现如今全法国600所初中高中以及25所小学开设汉语课程。学习汉语的学生人数达到33500人,而汉语教师也超过了500人。白乐桑先生向小组成员介绍了法国汉语教学的教材,教学大纲的具体内容,教师资质以及汉语作为高考科目的情况。白先生还希望欧洲国家应通过更多的合作形式来推动汉语教学的发展

Kuvassa vasemmalta: Ding Qian, Joël Bellassen, Veli-Matti Palomäki, Jussi Vuori, Tanja Kettunen ja Pia Näsman-Hao
照片中左起:丁倩,白乐桑先生,Veli-Matti Palomäki (马维), Jussi Vuori, Tanja Kettunen 和 Pia Näsman-Hao

Suomen- ja kiinankielinen matkakuvaus ja kuva: https://www.facebook.com/SUKIOry

Lue ops-ryhmäläisten tarkemmat matkaraportit:

Pia Näsman-Hao & Ding Qian: Ranskan kiinan kielen opettajien pätevyysvaatimukset

Tanja Kettunen: Miten edistää kiinan kielen opiskelua? – Koontia ja reflektointia Joel Bellassenin ja Yin Wenyingin esityksistä Pariisissa 8.–9.4.2013

Veli-Matti Palomäki: Ranskan tarjoamat mallit Yanzu-hankkeen internetsivuston kehittämiselle

Jussi Vuori: Ranskalaisen kiinan kielen oppikirjan esittely