Kiina uudessa lukion opetussuunnitelmassa

Kiinan kieli on nyt virallisesti mukana elokuussa 2016 voimaan tulevassa uudessa lukion opetussuunnitelmassa! Kokonaan uusi opetussuunnitelma on nimeltään Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä. Opetussuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan Opetushallituksen sivulta.

Yanzun sisarhanke, Ippo – Japania lukiossa ja peruskoulussa, on kotisivullaan julkaissut uuden opetussuunnitelman osiot 5.5  – Vieraat kielet, ja  5.5.6 – Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä. Tutustu opetusuunnitelmaan täällä. Uusi opetussuunnitelma koskee yhtä lailla kiinaa ja japania.

Opetushallitus käynnisti nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallitus valmisteli opetussuunnitelman perusteet niin, että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016.