Opettajille

Kiinan opiskelun kehittämiseen liittyy kiinteästi kiinan opettamisen kehittäminen. Yanzu-hankkeen toisena tärkeänä kohderyhmänä ovatkin Suomessa toimivat kiinan opettajat. Haluamme hankkeen turvin lisätä heidän verkostoitumistaan sekä auttaa heitä kehittämään ammattitaitoaan.

Suomessa kiinan aineenopettajaksi pätevöityminen on vielä toistaiseksi ollut käytännössä mahdotonta, mistä johtuen kiinan opettajat joutuvat tekemään töitä muodollisesti epäpätevinä. Yanzu-hanke tarttui tähän epäkohtaan ensitöikseen jo ensimmäisenä toimintasyksynään 2011. Toimintamme ansiosta Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin yliopiston välillä järjestettiin marraskuussa 2011 neuvottelut, joiden tuloksena pätevöityminen on tulossa mahdolliseksi. Pätevöitymisasian käänteistä tullaan tiedottamaan näillä sivuilla.

Yanzu-hanke järjesti 12.11.2011 kiinan opettajille suunnatun opettajaseminaarin, jossa aihepiiriä käsiteltiin.