Liitä koulusi mukaan verkostoon!

Yanzu-hanke pyrkii organisoimaan kiinaa opettavat ja siitä kiinnostuneet lukiot verkostoksi. Verkoston avulla jaamme tietoa, kokemuksia, ajatuksia kiinanopetukseen liittyen.
Valtakunnallinen verkostoituminen on tärkeää myös hankkeen päärahoittajan, Opetushallituksen näkökulmasta.

Liitä siis koulusi mukaan Yanzu-lukioiden verkostoon! Mukanaolo ei edellytä, että koulussanne jo opetettaisiin kiinaa – pääasia on, että kiinan opetus kiinnostaa. Verkostoon voivat liittyä yhtä lailla yleiset kuin yksityisetkin lukiot, niin päivälukiot kuin ilta- ja aikuislukiotkin.

Mukanaolo vaatii lyhyen raportin toimittamista projektikoordinaattorille vuosittain ja mukanaolon vahvistamiseksi pyydämme kouluja liittymisvaiheessa allekirjoittamaan sitoumuksen.

Olemme siirtyneet lukuvuonna 2015-2016 sähköiseen sitoumus- ja kartoituslomakkeeseen. Voit täyttää lomakkeen täällä. Lomake tulee täyttää liittyessä verkostoon ja tämän jälkeen lukuvuosittain joulukuun alkuun mennessä. Raportointilomakkeet on edelleen toimitettava allekirjoitettuna postitse. Niiden pohjat lähetetään verkostokouluille keväällä ja palautuspäivä on toukokuussa.

Voit ladata lukuvuoden 2014-2015 sitoumus- ja kartoituslomakkeen tästä.

Sitoumuksen (lomakkeen sivu 1) mukana pyydetään palauttamaan myös alkukartoituskysely (lomakkeen sivut 2-3). Allekirjoitettu sitoumus toimitetaan koordinaattorille osoitteeseen Yanzu-hanke / koordinaattori Veli-Matti Palomäki, Vaskivuoren lukio, Virtatie 4, 01600 Vantaa, tai sähköpostin liitetiedostona: velimatti.palomaki(at)eduvantaa.fi.

Yanzu-hanke keskittyy lukioihin, mutta myös peruskouluilla on nyt oma hankkeensa – syksyllä 2013 käynnistyi Yanzun sisarhankkeena peruskoulujen POP kiinaa -hanke, johon voit tutustua hankkeen omalta kotisivulta.