Koulujen vuosiraportti

Yanzu-verkostossa mukana olevat koulut sitoutuvat toimittamaan hankkeen koordinaattorille vuosittain raportin (seuraava keväällä 2016), josta käyvät ilmi koulun toteutuneet tai suunnitellut toimet kiinan kielen ja kulttuurin opiskelun edistämiseksi. Raportti siis tulee toimittaa huolimatta siitä, onko toimia (esim. kiinan kursseja) jo ollut vai onko sellaisia vasta suunnitteilla. Koulujen raporttien pohjalta koordinaattori kokoaa hankkeen yleisraportin, joka toimii mm. lisärahoituksen hakemisen perusteena.

Lukuvuoden 2014-2015 raportti tulee toimittaa 18.5. mennessä. Sen alustava versio on lähetetty lukuvuoden sitoumuslomakkeen mukana ja lopullinen versio lähetetään huhtikuun aikana.

Tärkeä osa raporttia on hankkeen talousraportti. Mikäli koulut ovat käyttäneet omia varojaan esim. Kiina-teemapäivien järjestämiseen, voidaan tähän käytetyt varat laskea osaksi hankkeen omarahoitusosuutta (40% hankkeen kustannuksista, lukuvuonna 2014-2015 summa on 7 333 euroa).

Edellislukuvuoden raportointilomakkeen voit ladata täältä.