Tulokset

Hankkeen pitkän aikavälin konkreettisia tuloksia ovat:

  • kiinan kielen opetuksen vakiinnuttaminen osaksi lukion opetussuunnitelmaa B3-kielenä
  • auktorisoitu tutkinto kiinan kielen osaamisen todentamiseen
  • kiinan kielen opettajan tutkinnon suorittamismahdollisuus jonkun suomalaisen yliopiston opettajienkoulutuslaitoksessa
  • oppimateriaali B3-kiinan kieleen
  • kiinan kieltä tarjotaan lukioiden opetusohjelmassa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa

Saavutettuja tuloksia:

  • kiinan kieli osaksi uutta lukion opetussuunnitelmaa 2016
  • kiinan kielen didaktiikan täydennyskoulutus Palmeniassa 2013-2014
  • Helsingin yliopistoon Itä-Aasian tutkimuksen oppiaineeseen kiinan kielen aineenopettajakoulutuslinja syksyllä 2014