Toimenpiteet

Esimerkkejä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi

 • osa-aikaisen hankekoordinaattorin palkkaaminen
 • verkoston kokoaminen, verkostotapaamisten järjestäminen
 • monipuolinen tiedotus
 • markkinointimateriaalin luominen kiinan kielen opiskeluun kannustamiseksi
 • seuranta- ja arviointijärjestelmän luominen ja käyttöönottaminen
 • lukiolaistapahtumien järjestäminen opiskelijoiden innostamiseksi
 • aktiivinen yhteydenpito sidosryhmiin, uusien kontakien luominen sekä Suomessa että muualla Euroopassa

Esimerkkejä toteutetuista toimenpiteistä

 • verkosto kasvanut, vuosittain järjestetty kahdesta neljään seminaaria
 • hankkeesta tiedotettu aktiivisesti sähköpostitse, hankkeen kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa
 • hankkeen kautta tilastoitu lukioiden kiinan kielen opiskelijoiden ja kurssien määrää vuosittain
 • Kiinalaisia kiemuroita -kirjoitusmerkkikilpailu lukiolaisille ja peruskoululaisille 2013-2015 sekä sen pohjalta toteutettu kiertävä näyttely
 • järjestetty kulttuuritapahtumia lukiolaisille
 • hanke osallistunut aktiivisesti seminaareihin ja erilaisiin tapahtumiin Suomessa sekä muualla Euroopassa
 • eurooppalaista yhteistyötä rakennettu