Tavoitteet

Yanzu-hankkeen tavoitteena on kiinan kielen opiskelun vakiinnuttaminen lukioissa.

Tavoitetta kohti edetään

  • kokoamalla kiinan kielen ja kulttuurin opetuksesta kiinnostuneet lukiot verkostoksi
  • laatimalla lukioille kiinaan B3-kielen opetussuunnitelma
  • lisäämällä kiinan kielen opettajien pedagogista osaamista
  • laatimalla kiinan kieleen opetusmateriaaleja
  • kehittämällä kiinan kieleen osaamisen todentamiseksi tutkinnon (pitkällä aikavälillä kiinan kielen koe ylioppilastutkinnossa)
  • kannustamalla opiskelijoita kiinan opiskeluun ja opinnoissa