Menneitä tapahtumia

 • Hanke alkaa elokuussa 2011
 • Koordinaattori osallistui Yyterissä 25-26.8.2011 tiedotus-, ideointi- ja verkostoitumistilaisuuteen, joka oli tarkoitettu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistämiseen tarkoitettua valtionavustusta 2011-2012 saaneille hankkeille
 • Yanzu-hankkeen seminaari 1: Aloitusseminaari Vaskivuoren lukiossa 15.9.2011
 • Koordinaattori osallistui Opetushallituksen, Opetusministeriön, harjoittelukoulujen, kielikoulujen ja muiden kelten opetuksen kehittämisen toimijoiden tapaamiseen 6.10.2011 Helsingissä
 • Yanzu-hankkeen seminaari 2: Opettajaseminaari Ressun lukion tiloissa 12.11.2011
 • Opetussuunnitelma-työryhmän ensimmäinen kokoontuminen 16.12.2011
 • Koordinaattori osallistui Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistyksen järjestämään Japanin kieli koulussa ja aineenopettajaksi pätevöityminen -seminaariin 11.1.2012 tuoden Yanzu-hanketta tunnetuksi
 • Yanzu osallistui kiinalaisen uuden vuoden juhlaan Lasipalatsin aukiolla Helsingin Kampissa sunnuntaina 22.1.2012 klo 14-18. Jaoimme teltan yhdessä Meilahden alakoulun sekä Suomen kiinanopettajat ry:n kanssa
 • Yanzu – kiinan kieltä lukiossa – hanke järjesti keskiviikkona 7.3 2012 tilaisuuden Kaikki menevät Kiinaan! Lukion kiinan kielen opetuksen forum
 • Yanzu-hanke järjesti 22.5.2012 Yanzu – kohti tulevaisuutta -seminaarin
 • Yanzu-hanke sai jatkoa lukuvuodelle 2012-2013 ja Veli-Matti Palomäki aloitti uutena hankekoordinaattorina lokakuussa
 • Koordinaattori on ollut syksyn mittaan mukana suunnittelemassa kiinan ja japanin kielen didaktiikan täydennyskoulutusta, joka on suunnitelmissa toteuttaa ensimmäisen kerran syksyllä 2013. Tarkoituksena on vihdoin mahdollistaa virallinen pätevöityminen kiinan ja japanin opettajaksi
 • Lukuvuoden ensimmäinen opetussuunnitelmatyöryhmän kokoontuminen järjestettiin 21.1.2013
 • Yanzu osallistui 9.2. järjestettyyn kiinalaisen uudenvuoden suurtapahtumaan Lasipalatsin aukiolla
 • Yanzun ops-työryhmä teki 7.4. – 10.4. matkan Pariisiin tutustumaan kiinan kielen opetukseen Ranskassa.
 • Yanzu järjesti 5.4. seminaarin Yanzu – kiinaa peruskoulusta lukioon Ressun lukiossa Helsingissä.
 • Yanzun Facebook-sivu avattiin huhtikuussa 2013.
 • Yanzu järjesti Kiinalaisia kiemuroita -kilpailu peruskoululaisille ja lukiolaisille huhti-toukokuussa 2013.
 • Hankkeen kolmas toimintavuosi alkoi elokuussa 2013.